Privacy Policy

Isikuandmete töötlemise poliitika

1. ÜLDSÄTTED
Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika määratleb isikuandmete töötlemise korra ja meetmed veebisaidi https://casinorating-estonia.com/ isikuandmete turvalisuse tagamiseks – edaspidi veebisaidi administraator.

1.1 Veebisaidi administraator tagab tegevuste elluviimise kõige olulisema eesmärgi ja tingimusena isikuandmete töötlemise ajal inim- ja kodanikuõiguste ning -vabaduste austamise, sealhulgas eraelu puutumatuse, isiku- ja peresaladuste kaitse.

1.2 See veebisaidi haldaja isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi poliitika) kehtib kogu teabe kohta, mida veebisaidi administraator võib saada veebisaidi https://casinorating-estonia.com/ külastajate kohta.

2. POLIITIKAS KASUTATUD ÜLDISED MÕISTED
2.1 Isikuandmete automatiseeritud töötlemine – isikuandmete töötlemine tarkvara abil;

2.2 Isikuandmete blokeerimine – isikuandmete töötlemise ajutine lõpetamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete selgitamiseks);

2.3 Veebisait – graafiliste ja infomaterjalide kogum, samuti arvutiprogrammid ja andmebaasid, mis tagavad nende kättesaadavuse Internetis aadressil https://casinorating-estonia.com/;

2.4 Isikuandmete infosüsteem – andmebaasides sisalduvate isikuandmete kogum, samuti isikuandmete töötlemist tagavad infotehnoloogiad ja tehnilised vahendid;

2.5 Isikuandmete anonüümseks muutmine – tegevused, mis muudavad ilma lisateabe kasutamiseta võimatuks kindlaks teha, millisele konkreetsele kasutajale või muule isikuandmete isikule isikuandmed kuuluvad;

2.6 Isikuandmete töötlemine – mis tahes tegevus (toiming) või tegevuste kogum (toimingud), mis viiakse läbi koos isikuandmetele suunatud arvutiseadmetega või ilma, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, salvestamine, selgitamine (uuendamine, muutmine), isikuandmete otsimine, kasutamine, edastamine (levitamine, jagamine, juurdepääs), isikupärastamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine;

2.7 Isikuandmed – igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud konkreetse või määratletava veebisaidi kasutajaga;

2.8 Kasutaja – iga veebisaidi https://casinorating-estonia.com/ külastaja;

2.9 Isikuandmete edastamine – tegevused, mille eesmärk on avaldada isikuandmeid kindlale isikule või kindlaksmääratud ringile;

2.10 Isikuandmete hävitamine – kõik tegevused, mis viivad isikuandmete pöördumatu hävitamiseni koos isikuandmete teabe edasise taastamise võimatusega süsteemis ja (või) isikuandmete oluliste andmekandjate hävitamisega.

2.11 “Küpsised”, “küpsised” – väike osa veebisaidilt saadetud ja kasutaja arvutisse salvestatud andmeid. Veebiklient või veebibrauser saadab küpsised HTTP -päringuna veebiserverile iga kord, kui üritatakse vastavat veebilehte avada.

3. SAIDI HALDJA VÕIB TÖÖTLADA JÄRGMISI KASUTAJA ISIKUANDMEID
3.1. Külastajate kohta anonüümsete andmete kogumine ja töötlemine (sh “küpsised”), kasutades statistilisi veebiteenuseid, nagu Google Analytics jt;

3.2. Veebisaidi administraator kogub järgmisi andmeid:

 • IP-aadress;
 • brauseri tüüp ja versioon;
 • ekraani resolutsioon;
 • brauseri keel;
 • ajavöönd;
 • operatsioonisüsteem;
 • seadme tüüp;
 • veebisaidil rakendatakse selliseid funktsioone pakkuvad e-posti aadressid.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
4.1 Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk – kasutaja teavitamine e -kirja teel; kasutajale juurdepääsu pakkumine veebisaidi teenustele, teabele ja / või materjalidele, tingimusel et selline funktsionaalsus on veebisaidil tagatud;

4.2 Veebisaidi administraatoril on ka õigus teavitada kasutajat uutest toodetest ja teenustest, eripakkumistest ja erinevatest sündmustest. Saate alati reklaamide saamisest loobuda, saates saidi administraatorile sõnumi pealkirjaga „Loobu uute toodete, teenuste ja eripakkumiste märguannetest”;

4.3 Statistiliste veebisaitide kaudu kogutud kasutajate anonüümseid andmeid kasutatakse teabe kogumiseks kasutajate tegevuse kohta veebisaidil ning veebisaidi ja selle sisu kvaliteedi parandamiseks.

5. KÜPSISTE KASUTAMINE
5.1 Küpsiste kasutamine on vajalik selleks, et kasutajad saaksid kasutada veebisaite ja kõiki nende funktsioone, näiteks juurdepääsu veebisaidi kaitstud osadele. Vajadusel saab Kasutaja küpsiseid blokeerida või kustutada, muutes vastavalt brauseri seadeid, kuid Kasutajad peavad arvestama, et see mõjutab veebisaitide nõuetekohast toimimist.

5.2 Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaite kasutavad. Need võimaldavad veebisaidi administraatoril saada teavet selle kohta, mis kasutajaid veebisaitidel huvitab, ja teha veebisaitidel asjakohaseid täiustusi. Näiteks näitavad küpsised veebisaidi administraatorile, milliseid lehti kõige sagedamini külastatakse, aitavad tuvastada veebisaitide kasutamisel tekkinud raskusi ja hinnata turunduse tõhusust. Tänu sellele on Veebilehe haldajal võimalus kommenteerida Veebilehe kasutamise üldisi suundumusi.

5.3 Kasutajad saavad küpsiste kasutamist brauseri seadete kaudu reguleerida. Kui kasutaja otsustab küpsised keelata, saab ta siiski veebisaite kasutada, kuigi mõned veebisaitide jaotised ja funktsioonid ei tööta. Kõik brauserid on erinevad. Kui soovite teada saada, kuidas küpsiseid oma brauseris keelata, vaadake abi jaotist.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD PÕHJUSED
6.1 Veebisaidi administraator töötleb Kasutaja isikuandmeid ainult siis, kui Kasutaja on need omal äranägemisel täitnud ja / või saatnud veebisaidil olevate spetsiaalsete vormide kaudu. Täites asjakohased vormid ja / või saates oma isikuandmed veebisaidi administraatorile, nõustub kasutaja selle poliitikaga;

6.2 Veebisaidi administraator töötleb Kasutaja anonüümseid andmeid, kui need on Kasutaja brauseri seadetes lubatud (küpsiste salvestamine ja JavaScripti tehnoloogia kasutamine on lubatud).

7. ISIKUANDMETE KOGUMISE, SÄILITAMISE, EDASTAMISE JA MUU TÖÖTLEMISE TINGIMUSED
7.1 Veebisaidi haldaja poolt töödeldavate isikuandmete turvalisus on tagatud juriidiliste, korralduslike ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse kehtivate õiguslike nõuete täielikuks täitmiseks;

7.2 Veebisaidi administraator tagab isikuandmete turvalisuse ja võtab kõik võimalikud meetmed, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele;

7.3 Kasutaja isikuandmeid ei edastata mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab kohaldatav seadus;

7.4 Kui isikuandmetes avastatakse ebatäpsusi, võib kasutaja neid värskendada, saates veebisaidi administraatorile teate;

7.5 Isikuandmete töötlemise periood on piiramatu. Kasutaja võib igal ajal oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, saates veebisaidi haldajale teate pealkirjaga: “Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine”;

7.6 Veebisaidi administraator võtab Kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamiseks järgmised meetmed:

 • Juurdepääs teabele on piiratud ainult töötajatega, kes vajavad seda kasutajale teenuste osutamiseks;
 • Kõik töötajad peavad allkirjastama konfidentsiaalsuslepingud;
 • Kõik partnerid ja kolmandad isikud, kes on seotud teatud tegevustega, allkirjastavad mittenõuetekohase avalikustamise ja mitteavaldamise lepingud mis tahes volitamata eesmärgil;
 • Andmed krüpteeritakse SSL -tehnoloogiaga, kasutades kolmanda osapoole teenuseid;
 • Kasutajalt saadud andmeid hoitakse krüpteeritud kujul turvalistes arvutites, mis on kaitstud volitamata juurdepääsu eest.

7.7 Kuna elektroonilise salvestamise, töötlemise ja edastamise käigus ei ole täiesti usaldusväärset viisi teabe kaitsmiseks, ei taga veebisaidi administraator hoolimata ettevõtte pingutustest täielikult turvalisust.

8.1 LÕPPSÄTTED
8.1 Kasutaja võib saada selgitusi oma isikuandmete töötlemise kohta, pöördudes veebisaidi haldaja poole veebisaidi kontaktivormi kaudu;

8.2 See dokument kajastab isikuandmete töötlemise poliitika muudatusi. Poliitika kehtib määramata aja, kuni see asendatakse uue versiooniga;

8.3 Veebisaidi administraator võib andmepoliitika muudatuste kajastamiseks privaatsuspoliitikat värskendada. Kui eraelu puutumatuse kaitse reeglites üldiselt ja eriti kasutaja isikuandmete kasutamise poliitikas tehakse olulisi muudatusi, on veebisaidi haldaja kohustatud sellest veebisaidi praegusel lehel teavitama.

8.4 Kasutaja peaks seda lehte aeg -ajalt kontrollima, et saada uusimat teavet privaatsuspoliitika kohta;

8.5 Kõik privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad hetkest, mil need veebisaidile postitatakse;

8.6 Ainult poliitika ingliskeelsel versioonil on õiguslik mõju ja tõlked teise keelde on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.